TeamRobert Heuberger NP DobratschNaturpark-Manager
Mag. Robert Heuberger
+43 (0)664 / 120 27 62
+43 (0)4242 / 57 571-30
robert.heuberger@ktn.gv.at


Alexandra Schaschl NP DobratschSekretariat / Assistenz
Alexandra Schaschl
+43 (0)664 / 96 36 174
+43 (0)4242 / 57 571-48
alexandra.schaschl@ktn.gv.atBirgit Pichorner NP DobratschProjektleitung / Naturpark Rangerin
Mag. Birgit Pichorner
+43 (0)664 / 96 36 170
+43 (0)4242 / 57 571-66
birgit.pichorner@ktn.gv.at


Hans Abuja NP DobratschNaturpark Ranger
Johann Abuja
+43 (0)664 / 96 36 184
+43 (0)4242 / 57 571-47
johann.abuja@ktn.gv.atMargit Gregori NP DobratschSekretariat / Assistenz
Margit Gregori
+43 (0)4242 / 57 571-28
margit.gregori@ktn.gv.at


Julian Kogler NP DobratschProjektleitung / Naturpark Ranger
Julian Kogler, BSc.
+43 (0)4242 / 57 571-21
+43 (0)664 / 96 36 185
julian.kogler@ktn.gv.at